Archive for Styczeń 2nd, 2015

Pojazdy uprzywilejowane

Poruszając się w ruchu drogowym jesteś świadomy, że są pewne grupy pojazdów tzw uprzywilejowanych. Pojazdy te mogą m.in. przejeżdżać na czerwonym świetle, przez przejście dla pieszych i w różnych innych miejscach, jeśli tylko to ma skrócić ich drogę. Takimi pojazdami są karetki, straż pożarna, policja. Twoim obowiązkiem jako uczestnika ruchu drogowego i znającego przepisy, musisz […]