Archive for Październik 13th, 2015

Drogi a transport

Transport jest bardzo szerokim pojęciem, a drogi wykorzystywane przez niego są bardzo urozmaicone. Środki transportu poruszają się bowiem zarówno po wodzie, po lądzie, pod ziemią, czy w powietrzu. Wszelkimi możliwymi sposobami, jakie tylko udało się ludzkości wykorzystać do przemieszczania siebie, jak również różnego rodzaju towarów. Najbardziej pop0ularnymi drogami, którymi na co dzień przemieszcza się miliony […]